WhatsApp Image 2019-04-02 at 21.21.36.jp

שחל בן ארי

עורך דין, איש ספר ושיחה, מספר סיפורים וחובב יין מושבע, יוצא אל השדה לקבל את השבת בסיפורים מרוממי נפש, מטובלים בסיפורי יין, בתוכנית הוא מביא סיפורים חסידיים, עבריים, ישראלים הקשורים לפרשות השבוע ולאקטואליה, ויארח יקבים, יינים, אנשי יין, ושפים, שיספרו את סיפורי היין שלהם באופן שיפתח את הלב לכל המאזינים, כל תוכנית תחתם עם מתכון יחודי ותכניס אותנו לשבת עם סיפור, יין וטעם מיוחד.

"סיפור ויין לשבת" בכל יום שישי בשעה 11:00